You are currently viewing One Year Life Strata

Bogdanka Poznanović Nagrada za najbolju medijsku instalaciju, nastup uživo, Software, URL

Maria Molina Peiró

One Year Life Strata, Stereo, Netherlands, 2017

Filmovi i umetnički radovi Marije Moline su prikazivani u međunarodnim muzejima kao što su Eye Film Museum (Amsterdam), MACBA (Muzej Moderne Umetnosti Barselona), Haus der Kulturen der Welt (HKW) Berlin, Centre de Cultura Contemporania (CCCB) Barselona, Circulo de Bellas Artes Madrid, i drugi.

Tokom jedne godine Maria Molina je na odeći  nosila kameru koja je svakih trideset sekundi fotografisala. Eksperiment se pretvorio u istraživanje digitalnog zaborava i vizualizacije podataka.