You are currently viewing Оттенки серого

Alexandra Averyanova

Shades of gray, 6 min, Russia, 2014

Aleksandra Averianova je rođena 1974. u Sosnovi Bor u Rusiji gde je završila umetničku srednju školu. Diplomirala je 1996. na Grafičkom odseku Herzen univerziteta u Sankt Peterburgu. Od 1998. do 2003. radila je kao pomoćnik dizajnera na različitim projektima u Melnitsa Studiu, a zatim kao scenograf u animiranom film „Patuljkov nos”.

Početak 20. veka. Sankt Peterburg. Dečak i devojčica sastali su se na železničkoj stanici Tsarskoselski, ali su se razdvojili nekoliko trenutaka kasnije. Odrastali su na istim ulicama Peterburga. Dvadeset godina kasnije, mistična veza koja se pojavila između njih u detinjstvu, dovodi ove mlade ljude na mesto gde su se prvi put sreli.