O festivalu

Kratka istorija

Jugoslovensko udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA (registrovano 12. februara 1998) i Asocijacija nezavisnih projekata – Apostrof 1996. godine pokreću Međunarodni samit ženskog videa − VIDEOMEDEJU gde jedino žene autorke mogu da učestvuju u takmičarskom delu programa. Tadašnji urednik programa Balint Sombati 1999. godine uvodi i autore muškarce u program VIDEOMEDEJE. Od 1998. do 2000. godine direktorka Festivala i predsednica Udruženja bila je Vera Kopicl koja se nakon 2000. godine samoinicijativno povlači sa funkcija i predlaže Ivanu Sremčević za predsednicu Uduženja. Godinu dana kasnije, 2001, za direktorku Festivala i predsednicu Jugoslovenskog udruženja za video umetnost VIDEOMEDEJA izabrana je Ivana Sremčević. Te iste godine dolazi do promena u konceptu samog Festivala VIDEOMEDEJA. Od 2001. u takmičarskom delu festivalskog programa mogli su da konkurišu i muški autori. Festival je od tada otvoren za sve, bez obzira na rodnu razliku koja je ranije postojala. Jedina ograničenja bila su, a i sada su, da umetnički radovi moraju biti iz protekle dve godine u odnosu na godinu objavljivanja javnog konkursa za Festival VIDEOMEDEJA i da žiri za selekciju neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaje.

Na našem sajtu, pod linkom ARHIVA, po godinama, može se pronaći spisak saradnika i imena stručnog tima koji je bio zadužen za organizaciju i produkciju svakog pojedinačnog festivalskog izdanja. Ovde se može pregledati i kompletan festivalski program (samo za godine gde su programski katalozi digitalizovani), a takođe i videti spisak svih umetnika koji su učestvovali kako u takmičarskom tako i u specijalnom delu programa.

Pod linkom O NAMA, pod Tim, mogu se videti sadašnji aktivni saradnici Udruženja VIDEOMEDEJA.

Festival VIDEOMEDEJA

Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA je osnovna aktivnost udruženja VIDEOMEDEJA. Ova u potpunosti neprofitna manifestacija održava se svake godine u trajanju od nekoliko dana.

Festival se sastoji od takmičarskog programa i različitih pratećih programa koji se, u zavisnosti od trenutne produkcije i koncepcije, dešavaju na različitim lokacijama u Novom Sadu.

Program je podeljen u nekoliko osnovnih segmenata koji, u zavisnosti od aktuelnog koncepta, obuhvataju i druge, manje delove. Program se fokusira na umetničke projekte koji koriste nove medije za umetničko izražavanje i komunikaciju, a imaju široku paletu žanrova i oblika koji kombinuju slike i zvuk, naprednu komunikaciju, predmete, u simbiotičkom ili avangardnom stilu:

• PROJEKCIJE video umetnosti, kratkih filmova, digitalnih animacija
• IZLOŽBA aktuelnih medijskih projekata: medijske instalacije, intervencije u izložbenom prostoru, napredne tehnologije u umetničkoj praksi, interaktivna umetnost u svim oblicima i formatima: robotski objekti, virtuelna stvarnost, net i projekti društvenih medija, audiovizuelni nastupi
• Prezentacije i Programi po pozivu
• Selekcija „Made in Serbia”
• Lunartis, selekcija najboljih diplomskih studentskih filmova sa svetskih prestižnih filmskih akademija

Prateći programi se realizuju u formi projekcija, instalacija, performansa i TV emisija emitovanih na lokalnim i nacionalnim TV stanicama i internetu.

Takmičarski program festivala uređuje selekciona komisija; za ulazak u takmičarsku selekciju konkurišu svi radovi kreirani u protekle 2 godine. Autori su dužni da popune odgovarajuću prijavu za konkurs.

Videomedeja Nagrade simbolišu vizionarske, inovativne i eksperimentalne radove koji kroz širok spektar oblika, procesa i praksi uključuju, propituju i doprinose kreativnom i kritičkom razumevanju tehnologija i pozitivnom razvoju savremenih digitalnih kultura.

Međunarodni žiri festivala dodeljuje nagrade najboljim radovima iz takmičarske konkurencije:

Nagrada Sfinga je za najbolji VIDEO, FILM ili ANIMACIJU.

Prepoznaje izvrsnost u nezavisnom radu u umetnosti i nauci, kao i u vrhunskim komercijalnim produkcijama u filmskoj, reklamnoj i zabavnoj industriji. U ovoj kategoriji umetnička originalnost je važna isto toliko koliko i majstorska tehnička dostignuća.
Značajni su umetnički projekti koji su stvoreni radi ohrabrivanja otvorenog civilnog društva.

Nagrada „Bogdanka Poznanović” dodeljuje se najboljem medijskom projektu.

Najvažniji kriterijumi su umetnički kvalitet u razvoju i dizajniranju interakcije, kao i skladan dijalog između nivoa sadržaja i nivoa interakcije, odnosno inherentnih principa interakcije i interfejsa koji ih sprovode.

U zavisnosti od koncepta programa ponekad postoji i Nagrada publike.

Najznačajniji svetski vizuelni umetnici, vizuelne grupe, teoretičari, kritičari, medijski aktivisti, producenti, promoteri i distributeri bili su gosti festivala.

Festival se distribuira i promoviše u obliku prezentacija, promotivnih kataloga, interneta, različitih medija u Srbiji i inostranstvu.

Ciljevi Festivala:

  • Predstavljanje umetničkih oblika nastalih korišćenjem novih medija za umetničko izražavanje i komunikaciju, istraživanje trenutnih kreativnih teritorija i stvaranje kritičke perspektive prema novonastalim pitanjima u umetnosti, tehnologiji i društvu
  • Predstavljanje najnovijih video radova i novih vizuelnih umetničkih projekata
  • Doprinos razvoju video produkcije i teorije
  • Međunarodna saradnja, razvoj interkulturalnog dijaloga
  • Edukacija studenata, afirmacija mladih umetnika
  • Doprinos tehnološkom razvoju sredine
  • Promocija novih strategija u odnosu na kulturni establišment
  • Demistifikacija novih medija i tehnologija u javnosti
  • Prezentacija novog koncepta medijske kampanje