Kratka istorija

Jugoslovensko udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA (registrovano 12. februara 1998) i Asocijacija nezavisnih projekata – Apostrof 1996. godine pokreću Međunarodni samit ženskog videa − VIDEOMEDEJU gde jedino žene autorke mogu da učestvuju u takmičarskom delu programa. Tadašnji urednik programa Balint Sombati 1999. godine uvodi i autore muškarce u program VIDEOMEDEJE. Od 1998. do 2000. godine direktorka Festivala i predsednica Udruženja bila je Vera Kopicl koja se nakon 2000. godine samoinicijativno povlači sa funkcija i predlaže Ivanu Sremčević za predsednicu Uduženja. Godinu dana kasnije, 2001, za direktorku Festivala i predsednicu Jugoslovenskog udruženja za video umetnost VIDEOMEDEJA izabrana je Ivana Sremčević. Te iste godine dolazi do promena u konceptu samog Festivala VIDEOMEDEJA. Od 2001. u takmičarskom delu festivalskog programa mogli su da konkurišu i muški autori. Festival je od tada otvoren za sve, bez obzira na rodnu razliku koja je ranije postojala. Jedina ograničenja bila su, a i sada su, da umetnički radovi moraju biti iz protekle dve godine u odnosu na godinu objavljivanja javnog konkursa za Festival VIDEOMEDEJA i da žiri za selekciju neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaje.

Na našem sajtu, pod linkom ARHIVA, po godinama, može se pronaći spisak saradnika i imena stručnog tima koji je bio zadužen za organizaciju i produkciju svakog pojedinačnog festivalskog izdanja. Ovde se može pregledati i kompletan festivalski program (samo za godine gde su programski katalozi digitalizovani), a takođe i videti spisak svih umetnika koji su učestvovali kako u takmičarskom tako i u specijalnom delu programa.

Pod linkom O NAMA, pod TIM, mogu se videti sadašnji aktivni saradnici Udruženja VIDEOMEDEJA.

Festival VIDEOMEDEJA

Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA je osnovna aktivnost UZVU VIDEOMEDEJA. Ova u potpunosti neprofitna manifestacija održava se svake godine u trajanju od nekoliko dana.

Festival se sastoji od takmičarskog programa i različitih pratećih programa koji se, u zavisnosti od trenutne produkcije i koncepcije, dešavaju na različitim lokacijama u Novom Sadu.

Program je podeljen u nekoliko osnovnih segmenata koji, u zavisnosti od aktuelnog koncepta, obuhvataju i druge, manje delove:
• Izložba aktuelnih medijskih projekata: video instalacije, zvučne instalacije, interaktivne instalacije, objekti, hibridni formati,  URL projekti i aplikacije
• Projekcije video radova i eksperimentalnih filmova produciranih u protekle 2 godine
• Audio-vizuelni koncerti
• Prezentacije i programi po pozivu
• Selekcija „Made in Serbia”

U okviru programa festival je fokusiran na umetničke projekte koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju, objekte, u simbiotičkom ili avangardnom stilu – od video radova, dokumentarnih i kratkih filmskih formi, digitalnih animacija, medijskih instalacija i intervencija u prostoru do interaktivnih i robotizovanih objekata, URL projekata, open source aplikacija, živih audio-vizuelnih nastupa, elektronske muzike, naprednih tehnologija u umetničkoj praksi.

Prateći programi se realizuju u formi projekcija, instalacija, VJ i muzičko-vizuelnih nastupa, performansa, prezentacija, tribina i TV emisija emitovanih na lokalnim i nacionalnim TV stanicama.

Takmičarski program festivala uređuje selekciona komisija; za ulazak u takmičarsku selekciju konkurišu svi radovi kreirani u protekle 2 godine. Autori su dužni da popune odgovarajuću prijavu za konkurs.

Međunarodni žiri festivala dodeljuje nagrade najboljim radovima iz takmičarske konkurencije:
Nagrada Sfinga je za najbolji video i Nagrada „Bogdanka Poznanović” dodeljuje se najboljoj medijskoj instalaciji, nastupu uživo, Software, URL.
Lunartis Nagrada za najbolji diplomski film

U zavisnosti od koncepta programa ponekad postoji i Nagrada publike.

Najznačajniji svetski vizuelni umetnici, vizuelne grupe, teoretičari, kritičari, medijski aktivisti, producenti, promoteri i distributeri bili su gosti festivala.

Festival se distribuira i promoviše u obliku prezentacija, promotivnih kataloga, interneta, različitih medija u Srbiji i inostranstvu.

Ciljevi festivala:

Predstavljanje najnovijih video radova i novih vizuelnih umetničkih projekata
Doprinos razvoju video produkcije i teorije
Međunarodna saradnja, razvoj interkulturalnog dijaloga
Edukacija studenata, afirmacija mladih umetnika
Doprinos tehnološkom razvoju sredine
Promocija novih strategija u odnosu na kulturni establišment
Demistifikacija novih medija i tehnologija u javnosti
Prezentacija novog koncepta medijske kampanje

Share this:
O festivalu