ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

15. jun 2023.

TEMA I FORMA

Kao i prethodnih godina Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA traži nove umetničke radove iz sledećih kategorija i audio-vizuelnih medija:

  • PROJEKCIJE: video umetnost, kratki filmovi, digitalne animacije
  • MEDIJSKI PROJEKTI: medijske instalacije, intervencije u izložbenom prostoru, napredne tehnologije u umetničkoj praksi, interaktivna vizuelna umetnost, XR (eXtended Reality), AR (augmented reality), VR (virtual reality), MR (mixed reality), robotski objekti, net i projekti društvenih medija, Metaverse, audiovizuelni nastupi i eksperimenti, AI umetnost

Pored toga, bilo bi nam veoma drago da primimo predloge od urednika i producenata/distributera za netakmičarski revijalni deo programa.

Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj. Priloženi radovi moraju biti iz 2020, 2021. ili 2022. godine.

KRITERIJUMI

Selekciona komisija će razmatrati dostavljene prijave i radove koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i opšte uslove konkursa i uvrstiće odabrane u dve selekcije INTERNACIONALNU SELEKCIJU I NACIONALNU SELEKCIJU.

Kriterijumi, merilia i način izbora za INTERNACIONALNU SELEKCIJU iz kategorija PROJEKCIJE I MEDIJSKI PROJEKTI:
* kvalitet, originalnost, autentičnost teme, sadržaja i forme
* sadržajna i/ili formalna inovativnost rada
* eksperimantalnost i proispitivanje okruženja i standardnih normi
* upotreba novih tehnologija u radu i/ili prezentaciji
* interakcija i uticaj na pojedinca i društvo
* stručni i tehnički kapaciteti potrebni za prezentaciju rada
* ekonomičnost i olakšan transport opreme i rada

Za INTERNACIONALNU SELEKCIJU se biraju svi prijavljeni radovi kao i radovi proizvedeni u Srbiji. Za NACIONALNU SELEKCIJU iz kategorije "Made in Serbia" selekciona komisija odabira isključivo radove koji su prijavljeni a koji su proizvedeni u Srbiji i koji nisu odabrani za INTERNACIONALNU SELEKCIJU.

KOPIJE ZA PREGLED

Molimo Vas da obratite pažnju da kopije za predselekciju ne mogu biti poslate poštom, Vaš rad treba da bude na nekom od video servisa (youtube, vimeo i sl.).

TROŠKOVI I UČESTVOVANJE

Prijavljivanje putem naših online prijava preko Videomedejinog sajta zahteva donaciju.

* Osnovna donacija - 5 € 
* Standardna donacija - 10 € 
* Napredna donacija - 15 € 

* Bez donacije: Festival nudi mogućnost prijave bez donacije za umetnike koji su imali više od 3 rada na prethodnim izdanjima Festivala Videomedeja ili je blokiran i međunarodni platni promet i PayPal plaćanje. Potrebno je da pošaljete zahtev na mejl: office@videomedeja.org, navedete ime rada i godinu festivala ili nam pošaljete zvaničan link gde je potvrđeno da vaša država ima blokiran i međunarodni platni promet i PayPal plaćanje.

Zbog ograničenosti budžeta nismo u mogućnosti da obezbedimo honorare ili da pokrivamo putne troškove učesnika. U nekim slučajevima obezbeđen je smeštaj u Novom Sadu za učesnike koji žele da prisustvuju festivalu ukoliko pošalju zahtev najmanje jedan mesec pre početka festivala.

ROKOVI

Selekciona komisija će napraviti konačan izbor najkasnije do 1. Septembra 2023. i o tome će Vas obavestiti neposredno nakon donošenja odluke kroz privremenu mejling listu gde se automatski prijavljujete slanjem prijave. Ako želite da se prijavite na redovnu mailing listu , možete to učiniti putem kontakt stranice na našem sajtu: https://videomedeja.org/prijavi-se-za-obavestenja/Ukoliko je Vaš rad izabran za učešće u takmičarskom delu programa, možemo od Vas tražiti da nam pošaljete rad u digitalnom formatu za prikazivanje (skrining kopija).

AUTORSKA PRAVA I ARHIVA

Ovaj deo se odnosi samo na radove koji su odabrani za program Videomedeja 2023. Oni radovi koji nisu izabrani neće biti uključeni u arhivu festivala niti će biti predstavljeni na sajtu Videomedeje. Podnošenjem svog rada za program festivala slažete se da će vaš rad ostati u arhivi festivala. Arhiva je naše institucionalno vlasništvo, koristi se za interne potrebe i dostupna samo selekcionoj komisiji Videomedeje. Slažete se da će vaš rad (ili program) biti uključen u 27. Videomedeja programu: projekcije/medija projekti 2023, u štampanom katalogu, u Videomedeja promo videu (10-15 sek. svakog rada), kao i na veb stranicama Videomedeje, predstavljen nazivom rada , imenom autora, format podacima, opisnim tekstom i fotografijom.

Slažete se da vaš rad može da se koristi u skladu sa vašom dozvolom iz prijave koju ste popunili.

NAGRADE

INTERNACIONALNA SELEKCIJA
   * Nagrada međunarodnog žirija: nagrada Videomedeja - 1000€ + digitalna diploma + publicitet
Nagrada Videomedeja je za najbolji rad, za kreativnost, inovativnost i umetničku vrednost.
   * Nagrada međunarodnog žirija: Pohvala - digitalna diploma + publicitet

   * Nagrada publike: digitalna diploma + publicitet

NACIONALNA SELEKCIJA
    * Nagrada Selekcione komisije: Nagrada Bogdanka Poznanović - Digitalna diploma + publicitet
Nagrada Bogdanka Poznanović je za najbolji rad proizveden u Srbiji.

Publicitet: objavljivanje i promocija nagrađenih radova i autora u elektronskim i štampanim medijima, kao i na portalima i društvenim mrežama. Vest o nagrađenim radovima šalje se na preko 500 mejlova domaćih i stranih medija.

Nagrade se objavljuju javno poslednji dan festivala. Račun za novčanu nagradu neophodno je poslati najkasnije mesec dana nakon obaveštenja. Nakon ovog roka nagrada se neće moći realizovati.

UGOVOR

Molimo Vas da koristite po jednu prijavu za svaki rad koji prijavljujete. Svaka prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival.