O UDRUŽENJU

Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA je nezavisno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje građana. Osnovano je 1996. godine u Novom Sadu, Srbija.

Osnovna ideja jeste pospešivanje nezavisne umetničke video produkcije, afirmacija video stvaralaštva i inovativnih umetničkih formi, avangardne umetnosti i novih medija. Razvoj kritičkog mišljenja i teorije o savremenim vizuelnim umetnostima, međunarodna saradnja, razvoj interkulturalnog dijaloga, edukacija studenata i profesora, afirmacija mladih umetnika, doprinos tehnološkom razvoju sredine i demistifikacija novih medija i tehnologija u javnosti, poboljšanje digitalne pismenosti, digitalizacija savremenog vizuelnog nasleđa i korišćenje digitalnih alata u okviru svih aktivnosti udruženja. Razvoj kreativne industrije i upotrebe digitalnih alata je glavna karakteristika našeg rada kako u okviru svih aktivnosti udruženja unutar organizacije tako i u javnoj prezentaciji projekata i u samoj njegovoj realizaciji.

Ciljevi osnivanja iz statuta

 

Ciljevi Udruženja su afirmacija video stvaralaštva i srodnih umetničkih formi i avangardne umetnosti i novih medija.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

– Vrši prezentaciju i popularizaciju video umetnosti i drugih oblika stvaralaštva u oblasti delovanja Udruženja;

– Neguje visoke vrednosti umetničkog stvaralaštva u oblastima delovanja Udruženja;

– Podiže tehničko-tehnološki nivo video i druge umetničke produkcije u Republici Srbiji;

– Pospešuje distribuciju radova srpskih autora u našoj zemlji i svetu, kao i svetskih autora u Republici Srbiji;

– Publikovanje i produkcija radova domaćih i stranih autora

– Saradnja i udruživanje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

– Organizuje festivale, parateatarske događaje, performanse, instalacije, multimedijalne spektakle, stručne kongrese, seminare, savetovanja, radionice i studijska putovanja u oblasti delovanja Udruženja;

– Izdavačka delatnost (publikovanje i distribucija kataloga, časopisa, knjiga i drugih publikacija, CD, filmova, video i audiokaseta i dr. ) u skladu sa zakonom;

– Saradnja sa programski srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

– Druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim statutom.

AKTIVNOSTI

Osnovne aktivnosti, specifična znanja i veštine VIDEOMEDEJE su organizacija festivala i produkcija video radova; organizacija izložbi, instalacija, multimedijalnih događaja, performansa, audio vizuelnih nastupa, koncerata, tribina, seminara, radionica, studijskih putovanja, produkcija i postprodukcija umetničkih video radova, igranih i dokumentarnih kratkih i dugometražnih filmova, promotivnih spotova, softverskih prezentacija, izdavačka delatnost (publikovanje i distribucija radova domaćih i internacionalnih autora, kataloga i publikacija), razvoj interkulturalnog dijaloga, upostavljanje partnerskih odnosa i učešće u evropskim projektima, saradnja sa relevantnim institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou, edukacija iz oblasti savremenih i novih medija, tehnološki razvoj sredine i virtuelnog prostora, podizanje tehničko-tehnološkog nivoa video i druge umetničke produkcije u Republici Srbiji i šire, učestvovanje u brojnim samostalnim projekcijama-selekcijama po pozivu, predavanja i prezentacije na fakultetima, festivalima, kulturnim institucijama isl. u zemlji i inostranstvu. Izrada i objavljivanje prvog, najvećeg, jedinstvenog, besplatnog, javnog, svetskog, online portala Videomedeja VAL (Video Art Biblioteka).

PROJEKTI

Internacionalni umetnički festival novih medija
Portal i Festival animiranih sećanja
Kratke video forme

Grad Novi Sad - Gradska uprava za kulturu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Muzej Vojvodine, Zavod za kulturu Vojvodine, Pozorište mladih, , SKC Novi Sad, Muzej Savremene Umetnosti Vojvodine, Muzej savremene umetnosti Beograd, Zvezda film Novi Sad, REX Beograd, Remont Beograd, Centar za savremenu umetnost Beograd, Novosadsko pozorište, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Srpsko narodno pozorište, Kulturni centar Novog Sada, Studio M, Akademija umetnosti Novi Sad, Francuski kulturni centar Beograd, Novosadski sajam, Turistička organizacija grada Novog Sada, Galerija Matice Srpske, Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture, RTS, RTV Vojvodina, B92, Radio 021, SEEcult, ReFoto, Dnevnik, Art Magazin, Studio B, EAI New York, Microcinema Inc. San Francisko, Netherlands Institute for Media Arts - Montevideo, WRO Media Art Centar, New Media Scotland Glasgow, London Electronic Arts, Videotage Hong-Kong, Videopozitiv Liverpul/Mančester, Heure Exquise Francuska, ZKM Karlsruhe, Japan Media Arts Festival, Japan Foundation, Mama Cash, America’s development Foundation, Fond za otvoreno društvo, Goethe Institut Beograd, Argos Arts Brisel, Av-Arkki Helsinki, Američki kulturni centar u Parizu, C3 Budimpešta, London Electronic Arts, K-motion Montreal, Media Wave Mađarska, Elektra Zagreb, Arheology Bugarska, Akademija umetnosti u Rumuniji, Akademija umetnosti u Mađarskoj, Lindart Centar Tirana,
Centar za savremenu umetnost Sarajevo, Prohelevetia Swiss Arts Council, Kultur Kontakt Austria, Japanska Fondacija Tokio, LEA London, Asocijacija Apostrof, Promofest, LIMA, Insitute of Arts Portugal, The House of Films, America’s Development Foundation, British Council, Videotage, Belgian Governement Commissariat General aux Relations, Sony, TV Galerija Moskva …