Videomedeja Tim

Ivana Sremčević Matijević

Direktorka Festivala

Srđan Radaković

Selektor Festivala

Željko Mandić

Selektor Festivala

Saša Matijević

Koordinator Festivala

Marijana Topo

PR Festivala