You are currently viewing Manual práctico del amigo imaginario (abreviado)

Ciro Altabás

19:00, Color, DolbySR, ES, 2009
Fernando je stidljiv 27-godišnji momak kojeg posećuje školski drug Iratxe. Ovo izaziva ljubomoru kod njegovog imaginarnog prijatelja kapetana Kilotona, superheroja koji je uz njega od detinjstva i koji se boji da je njihovo prijateljstvo ugroženo…