Festival VIDEOMEDEJA 2012

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA

DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević

UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Ivana Sremčević Matijević

WEB KATALOG
nk

TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić

VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić

ORGANIZACIJA
Borka Stojić, Saša Matijević

PR
Jasmina Bošković

KATALOG PRIPREMIO
nk

DIZAJN
fullscream.com

PRELOM I PRIPREMA
Goran Despotovski

PREVOD
Zoe Pavleski, nk

16.sponzori