You are currently viewing Pain So Light That Appears As Tickle

Dalibor Barić

04:00, Color, Stereo, Croatia, 2010
Bol je usporen u slow motionu do praga osetljivosti i prodaje se kao obični anestetik. Prelistavamo kataloge užasa, uputstva za upotrebu, naručujemo privlačne ideje-slike; želimo da ostavimo svoja tela i da za promenu postanemo ta slika. Gledajući film, zaboravljamo na sebe, pretvarajući se da nismo zainteresovani za sadržaj; u stvari, zanima nas svetlo koje hipnotiše i pulsira, i tada otkrivamo našu magijsku i plemensku svest i potisnuti strah od života.

Pain So Light That Appears As Tickle

Author's name: Dalibor BarićDuration: 04:00 minOriginal title: Pain So Light That Appears As TickleYear of production: 2010Country of production: CroatiaFor more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2012-en-2/pain-so-light-that-appears-as-tickle-2/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Friday, May 15, 2020