You are currently viewing Wish You Were Here

Maura Jasper

Video installation, United States, 2012
Razglednice znamenitosti mesta Muncie u Indijani, od 1910. do 1930. ukomponovane su sa istim tim znamenitostima danas, ako postoje. ‘Wish You Were Here’ osvrće se na kulturne i ekonomske promene u Muncie tokom poslednjih 80 godina. Ovo je odlomak koji prikazuje 6 lokacija iz ovog tekućeg projekta.

Wish You Were Here

Author's name: Maura JasperDuration: 11:09 minOriginal title: Wish You Were HereYear of production: 2012Country of production: United StatesFor more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2012-en-2/wish-you-were-here-2/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Saturday, May 16, 2020