Uslovi prijavljivanja

2016.

Kopije za pregled

Molimo Vas da obratite pažnju da kopije za predselekciju ne mogu biti poslate poštom, Vaš rad mora biti na nekom od video servisa (youtube, vimeo i sl.).

Tema i forma

Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj. Priloženi radovi moraju biti iz 2015, 2016. ili 2017. godine.

Troškovi i transport materijala

Zbog ograničenosti budžeta nismo u mogućnosti da obezbedimo honorare ili da pokrivamo putne troškove učesnika. U nekim slučajevima obezbeđen je smeštaj u Novom Sadu za učesnike koji žele da prisustvuju festivalu ukoliko pošalju zahtev najmanje dva meseca pre početka festivala. Troškove slanja materijala za prikazivanje pokriva pošiljalac. Pošiljalac preuzima i rizik u vezi sa transportom pri slanju. Pošiljke poslate iz inostranstva moraju da sadrže sledeću napomenu: Isključivo za upotrebu u domenu kulture, traka/DVD – privremeno ustupanje za festival, vrednost=0 evra. Paketi poslati iz inostranstva čiji carinski formulari nisu ispunjeni na ovaj način neće biti prihvaćeni. Troškovi vraćanja kopija za prikazivanje idu na teret festivala, organizatori će koristiti adresu koja se nalazi u prijavnom formularu. Informišite nas ako dođe do bilo kakve promene, jer u protivnom ne snosimo nikakve troškove za izgubljene i oštećene stvari.

Rok za podnošenje prijava

Selekciona komisija će napraviti konačan izbor najkasnije do 15. avgusta 2017. i o tome će Vas obavestiti neposredno nakon donošenja odluke kroz privremenu mejling listu gde se automatski prijavljujete slanjem prijave. Ako želite da se prijavite na redovnu mailing listu , možete to učiniti putem kontakt stranice na našem sajtu. Ukoliko je Vaš rad izabran za učešće u takmičarskom delu programa, možemo od Vas tražiti da nam pošaljete primerak rada u formatu za prikazivanje (skrining kopija).

Autorska prava i arhiva

Ovaj deo se odnosi samo na radove koji su odabrani za program VIDEOMEDEJA 2017. Oni koji nisu izabrani neće biti uključeni u arhivu festivala niti će biti predstavljeni na sajtu VIDEOMEDEJA. Podnošenjem svog rada za program festivala slažete se da će prikaz vašeg rada ostati u arhivi festivala. Arhiva je naše institucionalno vlasništvo, koristi samo za interne potrebe i dostupna samo na VIDEOMEDEJA veb stranici. Slažete se da će vaš rad ( ili program ) biti uključen u VIDEOMEDEJA 2017 štampanom katalogu , videomedeja promo video ( 10-15 sec svakog rada ) , kao i na veb stranicama VIDEOMEDEJA, predstavljen nazivom rada , imenom autora, format podacima, opisnim tekstom i fotografijom.

Ugovor

Molimo Vas da koristite po jednu prijavu za svaki rad koji prijavljujete. Svaka prijava je svojevrsni ugovor, tako da je neophodno poštovati propozicije procesa prijavljivanja za festival.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 17. jun 2017.