Pola veka video arta i četvrt veka Videomedeje

Autorka teksta: Ivana Sremčević Matijević

Videomedeja je alternativna kulturalna manifestacija, koja ispoljava realan odraz društvenog stanja i pojedinca u odnosu na vladajuće sisteme i globalne politike a kroz savremene umetničke forme autora iz celog sveta. To je festival različitih percepcija i drugačijih običaja i kulture društva, prvenstveno avangarde a prikazanih kroz različite inovativne tehnologije i nove umetničke prakse.

U takmičarskoj selekciji preovlađuju umetnički radovi koji preispituju političke, društvene i kulturalne konstrukcije sistema. Umetničke konstrukcije kritičke i subverzivne aktivnosti kroz avangardne forme kojima se reaguje na zvaničnu ideološku doktrinu.

Videomedeja traga za umetnicima koji uočavaju onu skrivenu, drugačiju realnost, kulturu i umetnost, ukazuje na drugačije mogućnosti pokazivanjem razlika i preispituje etičke i estetske vrednosti.

Cilj jeste težnja za promenom individualne i društvene svesti, kao i ostvarivanje rezultata alternativnih stvaralaca u oblasti kulture i umetnosti. Podsticanje interesovanja za kritičkim mišljenjem i suprotstavljanje stavu da umetnička dela treba da pripadaju kapitalu, pošto su time dela sve udaljenija od samog umetnika i sve su manje umetnost.

Video i nove tehnologije su odigrale presudnu ulogu u stvaranju nove masovne kulture i deluju van bilo kakvih okvira i  tradicionalne kulture.

Video je vrlo brzo pozicioniran kao alternativa televiziji suprotstavljajući se masovnim medijima iza kojih su najčešće stajali kapitalisti ili vladajuće partije koji su nametali seksizam, nacionalizam, rasizam, homofobiju. Video se posmatra kao sredstvo za uvođenje novih narativa i preispitivanje identiteta i društva.

Video je izašao, ne samo iz institucija, već i sa ekrana. Video funkcioniše nezavisno od institucija jer za razliku od filma koji ima svoj institucionalni okvir (bioskop) i filmski jezik, video je bio otvoren za najrazličitija eksperimentisanja bez ograničenja i bez poštovanja bilo kakvih pravila. Video je bio dostupan svima i svi su mogli da naprave video.

Video funkcioniše samostalno ali i kao deo bioskopa, masovnih medija, ambijenta, fasade, situacije ili čak i kao deo drugih umetničkih formi, može da se projektuje ili integriše bilo gde da bi se na najefektniji način saopštila poruka ili emocija.

Danas je analogni video zamenjen sa digitalnim videom.

Da li je vreme za restart? Da li je video i danas deo novih medija ili to više nije? Da li je tehnologija presudna u kreiranju samog sadržaja umetničkog dela i nametanju umetnikovog izraza i forme? Da li postoje jasne granice između umetničkih formi i žanrova, da li se autorsko delo može svrstati u neku kategoriju? Video jeste nekada bio novi medij a sada je vintidž? Da li će video i dalje imati budućnost? Da li je video samo tehnološki izmenjen i prešao je iz analognog u digitalni video format ili je dobio i novu suštinu? Da li će video i dalje funkcionisati kao nezavisni medij ili će se integrisati u neke nove digitalne umetnosti, forme i platforme i izgubiti svoju slobodu? Da li je video već mrtav?! A bioskop?

Radovali smo se digitalnoj tehnologiji, njenim oblicima, lakoći manipulacije i komunikacije i još joj se prilagođavamo i još se digitalizujemo ali i sa nestrpljenjem iščekujemo i pitamo se, šta nas tek čaka u budućnosti nakon digitalne ere i koji će tada novi mediji postojati i vladati, koji će opstati a koji će postati prošlost?

Saznajte više od naših prijatelja i eksperata o velikim svetskim tokovima i promenama na polju umetnosti, u dokumentarnom filmu Video restArt, u petak, 15.10. u 19:15 h, pre takmičarske selekcije.

Videomedeja VAL (Video Art Biblioteka)

Danas je internet najpopularnije mesto za alternativne medije koji nam je poslužio kao virtuelni festivalski prostor za 24. Videomedeju usled pandemije i nemogućnosti održavanja u fizičkom prostoru. Pokazao se kao izuzetno moćan u širenju publike i prevazilaženju svih fizičkih prepreka koji su ograničenje za gledaoce iz udaljenih krajeva sveta. Internet otvara sve veće mogućnosti za globalno učešće u proizvodnji, potrošnji i razmeni alternativnog video sadržaja.

Videomedeja VAL (Video Art Library) je JEDINSTVENA, BESPLATNA, JAVNA, SVETSKA, ONLINE VIDEO ART BIBLIOTEKA koja čuva alternativno nasleđe i čini ga konačno vidljivim.

25 godina priznanja i poštovanja našeg Udruženja jesu temeljna osnova od koje polazimo i imamo sada tu privilegiju da možemo da napravimo ovako nešto izuzetno, što nema niko u Evropi a verovatno i šire.

Sa projektom Videomedeja VAL (Video Art Biblioteka), Novi Sad postaje svetska prestonica video umetnosti, alternativne scene pokretnih slika i novih medija.
 


Od petka, 15. 5. 2020. godine u 18 časova počelo je objavljivanje videa i kratkih filmova. U prvoj fazi omogućeno je besplatno gledanje preko 200 video radova na sajtu i na fejsbuku Videomedeje http://videomedeja.org/video-art-biblioteka i https://www.facebook.com/videomedeja.
 


Online Videomedeja Video Art Biblioteka je podeljena u više kategorija: nagrađeni, takmičarski, Lunartis i Made in Serbia.

Na internetu pod pretragama videa naiđete na more nečega što nema apsolutno nikakve veze sa umetnošću i daleko je od onoga što tražite. Značaj ove Biblioteke tj. ovih videa će biti u tome što su oni već odabrani od strane stručnjaka iz oblasti savremene umetnosti na osnovu visokih kriterijuma.  Prioritet će imati radovi koji su prošli selekciju tokom prethodnih godina i kvalitetom su ušli u Takmičarsku selekciju festivala Videomedeja. Jednu od važnih kategorija će činiti nagrađeni i pohvaljeni radovi na Videomedeja Festivalima tokom ovih 25 godina.
 
Ovo je tek početak i trebaće puno vremena da se napravi velika baza podataka sa video radovima, ali vremenom će sigurno prerasti u sjajnu biblioteku video umetnosti koja će postati platforma za obrazovanje i promociju alternativne vizuelne umetnosti i videa kao i njihovih stvaraoca.
Projekat je nastao kao potreba da se svetski umetnički radovi video arta i digitalnih medija zaštite, sačuvaju i šire svoju vidljivost na najbolji i najsavremeniji način putem internet platformi koje su dostupne svima. Za video umetnost i nove medije se još nedovoljno zna ili im se ne pridaje adekvatan društveno-kulturni značaj. Na ovaj način stvara se polje za podrobnije upoznavanje, proučavanje i preispitivanje teorije, zaštite i distribucije video umetnosti i novih medija. Videomedeja VAL je neophodna kako bi se publika bolje upoznala sa video umetnošću koja nije dostupna javnosti ili je veoma slabo vidljiva u javnim institucijama  a čak je nevidljiva i na najvećem alternatvnom mediju – internetu. 
Videomedeja VAL je veoma značajna jer širi vidljivost i značaj video arta i prema donatorima i sponzorima što će razultirati lakšem finansiranju budućih video produkcija.
Učešće u Videomedeja VAL pružiće vam priliku za: veću vidljivost na domaćem i na međunarodnom nivou; da upoznate potencijalne koproducente ili producente, agente prodaje, finansijere, distributere i emitere; da umetnici dobiju priliku da učestvuju u programu renomiranih festivala širom sveta.


Online Videomedeja Video Art Biblioteka će se svake godine ažurirati sa novim radovima iz takmičarke selekcije Videomedeje i putem prijava umetika koji nisu deo Festivala.
Umetnici koji nisu učestvovali u festivalskom programu takođe mogu postati deo Videomedeja Video Art Biblioteke ali je neophodno da ispune formular http://videomedeja.org/ugovor-video-art-library i doniraju minimalni iznos od 10 eura.
 
Pratite razvoj Video Art Biblioteke na internet platformama Videomedeje. Za bolji interfejs pri gledanju, za lakši pregled i pretragu videa preporučujemo da koristite naš sajt http://videomedeja.org/video-art-biblioteka 


Zahvaljujemo se svim umetnicima koji su pristali da budu deo Videomedeja Video Art Biblioteke što na ovako značajan i važan način doprinose životu i razvoju alternativne scene i video umetnosti na svetskoj internet sceni.
 Bez njih projekat Videomedeja VAL ne bi bio moguć i video scena bi ostala marginalizovana i nedostupna širokoj javnosti. 


Nagrada Bogdanka Poznanović

Jedna od nagrada koju dodeljuje međunarodni festival video umetnosti Videomedeja, sa velikim razlogom je nazvana baš Bogdanka Poznanović. Avangardna višemedijska umetnica i nekadašnja profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu Bogdanka Poznanović, prva u bivšoj Jugoslaviji koja je u nastavni proces uvela video. Bila je jedan od osnivača i urednika na Tribini mladih i „Poljima“. Osnovala je Vizuelni studio za intermedijalna istraživanja. Bila je učesnik alternativne umetničke scene sedamdesetih u Novom Sadu. NJen umetnički rad se odvijao od modernističkog slikarstva bliskog apstrakciji i modernog grafičkog dizajna preko istraživanja u kontekstu enformela do postslikarskih praksi: vizuelne poezije, konceptualne umetnosti, nove umetničke prakse, istraživanja komunikacija i novih medija, video umetnosti…