Festival VIDEOMEDEJA 2014

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA

DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević

UMETNIČKI SAVET
Ivana Sremčević Matijević, Dragan Živančević, Aleksandar Davić

KOORDINATOR
Saša Matijević

TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić

VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić

PR
Milica Đilas

KATALOG PRIPREMILA
Silvija Čamber

DIZAJN, PRELOM I PRIPREMA
Nenad Ilić

PREVOD
Zoe Pavleski

sponzori2014