Festival VIDEOMEDEJA 2015

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA

DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević

UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar DavićIvana Sremčević Matijević

DIREKTOR PROJEKTA LUNARTIS
Saša Matijević

TEHNIČKA DIREKCIJA
Nenad Ilić, Rastko Ilić

VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić, Nenad Ilić

KOORDINATOR
Saša Matijević

UREDNICA KATALOGA
Silvija Čamber

PREVOD
Marija Kajtez

PR
Marijana Topo

DIZAJN SAJTA
Ivana Sremčević Matijević