You are currently viewing Dark Light Sound

Aleksandar Rapić

Dark Light Sound, 04:01 min, Color, Stereo, Serbia, 2020

Aleksandar Rapić je rođen u Tuzli 26.10.1972. godine. Završio je master studije likovnih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 1999. godine, u klasi profesora Halil Tikveša i Dušana Todorovića.

Eksperimentalni film o mojim očima, o mom desnom uhu i priča o izloženosti vode elektromagnetnim i zvučnim talasima.