You are currently viewing Hostage Rescued

Andrej Tišma

Hostage Rescued, 01:51 min, Color, Stereo, Serbia, 2022

Andrej Tišma, rođen 1952. godine, je umetnik, kritičar umetnosti i kustos, živi u Novom Sadu, Srbija. Od 80-ih godina  se bavi performansom i video umetnošću. Od 1996. godine radi na polju digitalne grafičke i web umetnosti, teorije i aktivizma, a od 2003. godine se bavi i digitalnom muzikom.

Muzički video, zasnovan na Tišminom muzičkom radu „Hostage rescued“ i videu koji je prikazan u pozadini koncerta. Ovde su muzika i video spojeni kao i na koncertu u Studiju M održanom u Novom Sadu 01.07.2018. godine. Ovaj video je napravljen 2022. godine.