You are currently viewing Concrete Abstraction: Road Triptych

Max Hattler

Concrete Abstraction: Road Triptych, Stereo, China, 2020

Instalacija

Maks Hatler je umetnik i akademik koji se bavi apstraktnom animacijom, video instalacijama i audio-vizuelnim performansima. Živi u Hong Kongu gde je asistent u Školi za kreativne medije na gradskom Univerzitetu Hong Kong.

Tri scene sinhronizovane u apstrakciji. Ulica kao platno. Ulica kao bojno polje. Tragovi točkova na putu i protest zabeležen u slikama na zidovima, zatvoreni u beskrajnom ciklusu.