You are currently viewing It girl

Oriol Puig Playa

It girl, 3 min, Spain, 2014

Oriol Puig Playa (Barselona, Španija 12/23/1976) je scenarista i režiser, živi u Barseloni.

Iznervirana muževljevim računima za lekove, Sofia preduzima očajnički korak: postaje blogerka.