You are currently viewing Supervenus

Frédéric Doazan

Supervenus, 2.40 min, France, 2013

Frederic Doazan je francuski eksperimentalni režiser i animator. Jedan je od osnivača video kolektiva la-cause.org godine 2004. Nedavno je sa dva francuska animatora napravio periodičnu animiranu emisiju 12fps.net

Plastični hirurg stvara u stvarnom vremenu novu boginju lepote.