Festival VIDEOMEDEJA 2008

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA

DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević

UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević

PRODUKCIJA PROGRAMA I WEB
Nenad Kesić

TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić

VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić

ORGANIZACIJA I LOGISTIKA
Borka Stojić, Isidora Todorović

EDITOR KATALOGA
Nenad Kesić

DIZAJN, PRELOM
Studio Peter Gregson

PREVOD
Nikolina Knežević, Nenad Kesić

LEKTURA I KOREKTURA (Srpski)
Silvija Čamber

12.sponzori