You are currently viewing Contra

Vicent Gisbert Soler

03:42, BW, Stereo, ES, 2009
Vicent Gisbert Soler: Contra
Contra je refleksija na krhkost savremenog čoveka u aktuelnom okruženju, ističe gubitak savesti koji rezultira momentom vezivanja našeg duha za materijalno. Upotrebi, transformiši, stvori, manipuliši, uništi…postupci koji mogu da oblikuju ponašanje koje se rukovodi isključivo ličnim i neposrednim interesima.