You are currently viewing Fasateen – Mashrou’ Leila

Jowe Harfouche, Diane Farah

03:49, Color, Stereo, LB, 2010
Drugi muzički video za Mashrou’ Leila, popularni septet na Beirutskoj indi sceni, rađen za numeru Fasateen- čežnjivu baladu koja se bavi institucijom braka. Video opisuje članove grupe kako dekonstruišu bračne simbole i prkose pritisku romantičnih odnosa.