You are currently viewing Ozone 3 RGB

Dan Oki (Slobodan Jokić)

16mm film-Digi Beta, 11:00, Color, Stereo, HR, 2004
Dan Oki: Ozone 3 RGB
Film iz jednog kadra: klupa na plaži. Letnje podne. Vrućina. Ozonska rupa. Muškarac i žena dolaze na plažu. Sedaju na klupu. Tišina.