You are currently viewing Crossed Sild

Lea Vidaković, Ivana Bošnjak

12:16, Color, Stereo, NO, 2010
Devojka i mladić, čiji su životi formirani monotonijom svakodnevnice i strahom od promena, savršeno bi se slagali i nadopunjavali kada bi samo imali priliku da se sretnu. Jednom ovo, umalo da se dogodi…
Film je rađen u tradicionalnoj tehnici lutka animacije.