You are currently viewing A Few Words in Favor of God

Neil Ira Needleman

04:05, Color, Stereo, United States, 2012
Naša percepcija sveta oblikovana je neprestanim agresivnim napadima reklama i marketinškim porukama koje bombarduju i infiltriraju naše oči, uši, mozak i nervni sistem svakog minuta i svakog dana iz svih pravaca. Taj zvuk može biti zlokoban, podmukao i zao. Ali gledajmo sa svetlije strane: bar nam daje nešto u šta da verujemo. Neka počne obožavanje! Ali prvo, poruka od našeg pokrovitelja…