Bill Psarras

04:35, Color, Stereo, United Kingdom, 2012
Eksperimentalni digitalni video sa težištem na uzvišenom i poetici sveimra – dijalozi preneseni iz Apollo 11. Sa konceptualnog stanovišta, reči i zvukovi preneseni preko Apollo 11 čine ‘melanholične podatke’ koji dolaze iz prošlosti.