You are currently viewing Continuum

Cooperation with M. Pereira

03:00, Color, Stereo, Portugal, 2011
Film o fragmentu i iluziji kontinuuma. Snimljen u luci Lisabon, ovaj film je i metafora putovanja gde se kretanje stvarnosti i vremena pretvara u sinesteziju. Fragment i totalnost se preklapaju unutar istog kadra i zahtevaju od gledaoca da obrati pažnju na sitne detalje da bi se izgradila beskrajna. Kako stvarno postaje fikcija?