You are currently viewing Inmóvil

Helio Mira

Immobile, 09:00, Color, Stereo, Spain, 2012
Kad cela generacija mladih ljudi odluči da miruje, porodica se zabrine za svog nepokretnog sina. Možda je to apatija ili bes na društvo, ali momak nikako da počne da reaguje…