You are currently viewing Shift

Max Hattler

03:00, Color, Stereo, United Kingdom, Germany, 2012
Pokušaj da se vizualizuju više dimenzije i misterioznost, uzimajući u obzir visoku svest ovih koncepata kad se teži razume ili predvidi kraj sveta…