You are currently viewing Split Normality

Yiannis Biliris

04:17, Color, Stereo, Greece, 2012
Atina pogođena ekonomskom krizom, godinu dana posle junskih nemira (15., 28. i 29., 2011.). Posledice decembra, juna i Syntagma skvera još je nemoguće proceniti. Buduće socijalne borbe, međutim, sigurno će nastupiti ponovo, da bi se razumele i konačno prevazišle.