You are currently viewing Abinadi Meza

Abinadi Meza (MX/US) je eksperimentalni reditelj i umetnik koji se bavi zvukom. Studirao je umetnost i arhitekturu. Mezini filmovi, instalacije i performansi prikazivani i izvođeni u galerijama i muzejima širom sveta.

http://abinadimeza.blogspot.com