Umetnička grupa Hillerbrand+Magsamen prikazivala je svoje video i filmske instalacije u internacionalnim muzejima, galerijama i na filmskim festivalima. Njihovo stvaralaštvo inspiriše se bogatom Fluxus praksom umetanja humora, performansa, videa i svakodnevnih predmeta. Dokumentuje i iznova kontekstualizuje njihove predmete i posede sebe, porodice i kulture, ulogu kamere u savremenoj umetnosti i preispituje svakodnevne pretpostavke.

http://www.hillerbrandmagsamen.com