Rođena u Rimu 1975. godine, preselila se u London 1997. a u Njujork 2005. godine. U svojim video radovima Rä di Martino pripoveda o arhetipskim situacijama ljudskih odnosa u formativnim procesima stvaranja identiteta. Umetnica istražuje i svakodnevna i duhovna stanja, skupljajući obrasce ponašanja oblikovane lokalnim i globalnim ekonomijama kolektivne svesti i post-medijalnog stanja.