Shahar Marcus je interdisiplinarni umetnik koji radi prvenstveno sa videom, performansom i instalacijama. Redovno se pojavljuje u svojim video radovima, igrajući razne uloge, ukrštajući svoju ličnu i umetničku ličnost sa tuđim.

http://www.shaharmarcus.com