Prvobitno fotograf, umetnik/režiser SJ.Ramir se kasnije prebacio na digitalni video. Upadljiv stil njegovih filmova potiče od ranih godina eksperimentisanja sa specijalno napravljenim filterima za objektiv. Ovi filteri su poboljšali video piksele i proizveli zamagljene i iskrivljene slike za koje je Ramir smatrao da vizuelno nagoveštavaju emotivna stanja povezana sa centralnom temom njegovog rada: izolacijom. Ramirovi upečatljivi filmovi prikazivani su na brojnim međunarodnim filmskim festivalima.