You are currently viewing Echolalia

Robert Arnold

Echolalia, 02:40, Color, Stereo, US, 2003
Eholalija je besmisleno ponavljanje reči ili izraza kod nekih formi demencije i afazije. Pred rat u Iraku, neke reči su ponavljane do u beskonačnost, čak je i opozicija to radila, sve do momenta dok ove
isprazne retoričke fraze nisu pomešali sa konkretnim činjenicama.