You are currently viewing Grind

Jenni Hiltunen

Grind, 04:03, Color, Stereo, FI, 2012
Dancehall Queen Style je ples sa Jamajke koji je postao popularan 1990-ih preko muzičkih video klipova i The Grind show na kanalu MTV. Ovaj video je energična verzija kulture plesnih dvorana.