You are currently viewing Marginalia: Crawl

Jeffu Warmouth

Marginalia: Crawl, Vinyl window blinds, 14 min video loop, 60 x 80 inches, US, 2011
Od Marginalia-e, serija video-kompozicija tipa performansa projektuje se na zidove, kompozicije istražuju odnos tela prema marginalnim aspektima naših sredina.