You are currently viewing NO AGUANTO A TUS PADRES

JAVIER CANO

NO AGUANTO A TUS PADRES, 04:55, Color, Stereo, ES, 2012
David objašnjava svojoj devojci zašto neće da ide na rođendan kod svoje tašte.