You are currently viewing one for tango

Nataša Teofilović

one for tango, 5:25; 3D character animation, RS, 2012
Animacija koja povezuje dve teme – metaforu za motion blur i sećanja iz detinjstva na slobodu telesnih pokreta.