Robert Arnold

Ship in a Bottle, US, 2013
Moj tata je imao mnogo hobija. Njegova ljubav prema maketama aviona nadahnula me je da počnem da pravim stvari još u ranim godinama. Kasnije je počeo da pravi brodove u bocama. Pokušao sam da dokumentujem ovu njegovu delatnost tokom kratkih poseta kući.