You are currently viewing Sparks 4

Matthew Pell

Sparks 4, 01:32, Color, Stereo, GB, 2012
Sparks 4 je deo aktuelnog korpusa radova koji istražuju manipulaciju i apstrakciju vremena, pogleda, pokreta, veličine i zvuka na predmetima koji emituju svetlost.