You are currently viewing Suddenly, Last Summer

Juha Mäki-Jussila

Suddenly, Last Summer, 04:14, Color, Stereo, FI, 2013
Eksperimentalna animacija zasnovana na komadu sa istim nazivom od Tennesee Willams-a. Neki odlomke originalnog komada, kadar po kadar, ponovo su postavili novi botanički izvođači.