You are currently viewing TENGRI

Alisi Telengut

TENGRI, 05:34, Color, Stereo, CA, 2012

Pogreb u vetar, pod uticajem šamanizma, stara je mongolska tradicija. Kad neko umre, njegovo telo se vozi na kolima sve dok ona ne zapnu o neku džombu na putu a leš ne padne na zemlju. Mesto gde je pao postaje skromni grob.