You are currently viewing The Parting Dance

Gerard Freixes Ribera

The Parting Dance, 03:00, Color, Stereo, ES, 2013
Ovaj par je samo na izgled srećan, ali u suštini svako od njih pokušava da uništi onog drugog. Ovo vizuelno prikazivanje podeljenosti dvoje ljudi u paru koristi montirane i obrađene nađene snimke iz jednog holivudskog mjuzikla.