You are currently viewing Esencija

Jelena Masnikosić

Essence, 6.00 min, Stereo, Serbia, 2014

Jelena Masnikosić jediplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je student doktorskih interdisciplinarnih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na programu Digitalna umetnost. Radi kao slobodni umetnik u oblasti video arta i arhitekture.

Pred zamagljeno ogledalo dolazi čovek koji kreće da se umiva. Ogledalo se odmagli, ali u odrazu pored realne radnje otkriva i se nevidljiva. Iz čoveka koji se umiva izlazi on sam u svojim različitim karakterima, od kojih svaki nestane u vidu izmaglice i dima. Završetkom umivanja čovek se pogleda u ogledalo i ode. Njegov odraz ga prati pogledom i nestaje u ponovo zaleđenom ogledalu.