You are currently viewing Prostrizili – Lament nad Beogradom

Marija Arandjelovic

Prostizili – Lament over Belgrade, 2:40 min, Color, Mono, Serbia, 2014

Rođena u Beogradu 1983. godine. Završila Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu na Odseku za montažu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. Učestvovala je na mnogim međunarodnim festivalima kratkometražnog filma.

Kratak lažni dokument. Idealistički pogled na svet dok je čitava zemlja uzbuđena u iščekivanju vojne parade.