You are currently viewing Equilibrista

MARTA TOMÀS

Tightrope walker, 3 min, Color, Stereo, Spain, 2015

Sra. Audiovisual je osnovano kada smo se kao filmski stvaraoci sreli na projektu komunikacije u umetničkom centru Arts Santa Monica (Barselona) dok su ga vodili Ferran Barenblit i Vincente Altaio (MediaQuiosc). Ovo neformalno udruženje nas je navelo da radimo zajedno u periodu obimne audio-vizuelne produkcije kada smo pravili reportaže, dokumentarce, intervjue, video radove za izložbe, obrazovni materijal i streaming.

Equilibrista je ispitivanje kreativne destrukcije in vitro: Aktivisti, fundamentalisti, ekonomisti, ekolozi… svi oni žive u savršenom miru i skladu… Ali sve je gotovo kada miljenici profesora Globa odlučuju da iskuse traumatični sudar između idealnog i realnog sveta.