You are currently viewing Moving Prague

JEVAN CHOWDHURY

Moving Prague, 6 min, B&W, Dolby Digital, United Kingdom, 2014

Jevan je osnivač filmskog i marketinškog studija Wind & Foster i ima 15 godina iskustva u upravljanju i kreiranju programa i digitalnog marketinga. Član je upravnog odbora u organizaciji Visiting Arts i umetnički direktor za 2015. godinu u Institution of Civil Engineers UK.

Ovaj kratak film posmatra susret 58 plesača i prestonicu Češke. Sniman duže od tri dana, Moving Prague pristupa umetnosti iz sasvim različitih izvora, koje na kraju spaja u jedan. Krenulo se od teze da se koreografija negira, da se ničim ne upravlja i da se svakom plesaču dozvoli da postane prolaz za one emocije koje postoje na tom mestu, u to vreme.