You are currently viewing Parametronomicon

Pink Twins

Parametronomicon, Dolby SR, Finland 2016

Pink Twins je duet koji se bavi likovnom umetnošću i elektronskom muzikom, a čine ga braća Juha (rođen 1978) i Vesa Vehviläinen (rođen 1974) koji žive u Helsinkiju u Finskoj. Kao Pink Twins rade od 1997, a u njihovim video radovima se prepliće muzika i likovna umetnost. Pink Twins donose improvizovane digitalne ambijentalne zvukove.

Parametronomicon predstavlja model parametarskog virtuelnog života. Biomehanički organizmi se kreću, umnožavaju i obnavljaju u složenom nizu grčevitih pokreta. Njihov život se proteže od jednostavnih tvorevina do neizbežne apokaliptične vizije ekstremne vizuelne orgije.